Du är här

Hem » Industritjänster

Kompositindustrin

PLAST-, GLAS- och KOLFIBER-INDUSTRI

Tendek är beläget i ett område där det finns en stark glas- och kolfiber industri. Traditionen kring båtbyggandet är djupt förankrad i Österbotten och  speciellt då Mellersta Österbotten.  
Dagens utmaningar är bl.a att finna kompetent arbetskraft, årstidsvariationer, finansiering, underleverantörens tekniska kompetens och deras eventuella leverans problem.

En stor del av produktionsutrymmena är  "Atex-områden" som ställer speciella krav. Lukten, bullret och dammet utgör risk för långtids-effekter och bidrar naturligtvis till trivsel-nivån i arbetet. Med beaktande av detta är det ytterst viktigt att man sätter prioritet på nämnda risker, utbildar och ser till att man har kvalitet på verktyg för att få rätt effekt av en kompetent arbetare.

Handarbetets andel är betydande inom båtbyggandet och branchen hör till den industrisektor där man har flest antal handmaskiner per arbetare, där dessutom en del maskiner används väldigt flitigt. Tillbehör till dessa maskiner angör därför en stor kostnadsposition.

Tendek har under årens lopp utvecklat en produktfamilj för denna industrisektor. Det bör understrykas att det är sammarbetet med kringliggande företag som gjort det möjligt.

Nitto-Kohki passar med sina produkter perfekt in i denna branch. När då dessutom Tendek skräddarsyr och kompletterar produkterna med olika utrustningar, samt det egna sortimentet av maskiner och tillbehör, så är utbudet så gott som komplett.

Ta även med i beräkningen att förutsättningarna för resevdelar och service underlättas om man kan tillgå en mindre mängd leverantörer. Om man gör sevicen själv bör man notera att en del av reservdelarna passar på flera modeller, dessutom är reservdelarna mycket
konkurenskraftiga i pris. Vi vill även tillägga att en del av Nittos tillbehör liksom banden till bandslipsmaskiner är av exeptionell kvalité.

Vi vill ge följande tips:

 • Långtidseffekter på arbetaren är relativt stor inom denna sektor. Se till att ni får nödvändig skolning på allmän nivå, givetvis även på gällande maskiner och tillbehör.
 • ATEX områden kräver ett ansvarsfullt utförande.
 • Arbetsskyddsutrustning och ventilation bör uppmärksammas.
 • Vid användning av maskinerna bör man även ansluta dammutsug, i den mån det är möjligt och se även till att slangen är antistatisk och att dammsugaren är Atex godkänd..
 • Man bör ochså ta i beaktande vibrationsnivån på arbetsredskapet.
 • Även ljudnivån på maskinerna bör kollas innan köp.
 • Investeringspriset på en maskin är ofta liten i förhållande till de kostnader i verktyg som blir förbrukade under användningstiden.  De bästa maskinerna sparar åtskilligt i verktyg och för att inte tala om effektivitet i arbetet.
 • Ofta ser man alldeles för små luftslangar i förhållande till längd. Dessutom är kopplingarna för små i förhållandet till maskinens behov., vilket gör att dess fulla kapacitet ej utnyttjas. Detta gäller framföralt till större diamant och fiber maskiner. Den ekonomiska förlusten när kopplingar och slangar läcker, är även det en faktor värd att notera.
 • Arbetets olika stadier och metoder bör noggrannt övervägas och fastställas. Trivsel och effektivitet kan ökas med en fin arbetsmiljö, till vilket hör, bästa möjliga val av maskiner, som dessutom är rätt utrustade.  

 

 

Produkter som används i kompositindustrin:

NYHET!

Sprängskydd i aluminium, med vridbart/ledat dammutsug, för MLG-40:

Klicka på bilderna för att förstora!

 • Enkel montering.
 • Lätt att justera.
 • Ledad slanganslutning.
 • Tålig aluminiumkåpa.
 • Förberedd för mothåll, för tex flänskörning.
 • Vridbar för att passa både höger- och vänsterhänta.
 • Ökar säkerheten och förbättrar arbetsmiljön för utföraren.Klicka för att förstora!

MLG-25 med många olika tillbehör. MLG-40 med diamantklinga och utsugskåpa. Diamantklingor till MLG-40. MLG-70 med diamantklinga och utsugskåpa med röranslutningar.Diamantfiberklinga
Kovax mini-polerare med valmöjligheter. MAG-50 med rak eller radie-diamantfiberklinga,utsugskåpa och borste. Tillbehör till MAG-50. Klicka på bilderna för att förstora!ADR-100 med Evergreen växellåda.för blandning av färg och harts i Atex-utrymmen. DMD-110SB med ADR-100, Vacumfot med borrstöd och pneumatisk borrmaskin. Justerbar flänsförtunnings-maskin DDR-40.

 

Fler användbara produkter:

 

mlg-25print-59865.jpg 22282.jpg 22432.jpg
MLG-25 MAG-50 BB-10 SSW-110 L-25B

22433.jpg 22448.jpg 22440.jpg 23822.jpg
BB-20 ADR-65 L-35C B-10N APS-150

22430.jpg 22431.jpg
KW-1600 S-PRO B-20N FS-100C KR-183 B-30N

22449.jpg Speed Reducers      
ADR-100 EVERGREEN