Du är här

Hem

Produkter tillgängliga från Tendek

Klicka på den kategori du söker i listan här till höger

"TEMA- värde":

I de tekniska specifikationerna för de maskiner som finns på våra hemsidor, har vi numera lagt till en ny unik information gällande vibration: TEMA! Förkortningen betyder "Tendekin mitattu arvo", dvs "Tendeks uppmätta värde" och är taget direkt från verkligheten ute hos våra kunder.

Detta vibrationstal talar om hur mycket användaren utsätts för hand/arm-vibration då maskinen används på ett normalt vis, med dess tillbehör . Vilket alltså skiljer sig från det vibrationsvärde som tillverkaren sätter i manualen, som utgår från en vanlig obelastad tomgångskörning. TEMA är ett medelvärde på alla de mätningar vi utfört, och kommer därför att uppdateras med tiden. (Om en maskin saknar TEMA-värde, beror det helt enkelt på att vi inte har tillräckligt med mätningar ännu, för att presentera ett medelvärde)

Vi gör detta för att serva och uppmärksamma industrin om att tillverkarnas vibrationstal inte alltid är representativa för maskinen. Och inte minst för att belysa hur viktigt det är att mäta upp den faktiska omständigheten, alltså så som maskinen används på riktigt!

En del maskin-kategorier får nämligen en markant högre siffra vid belastning, medans andra tvärtom kan få ett lägre vibrationsnivå, vilket är väsentligt att känna till då man jämför olika produkter och försöker minska vibrationspåverkan för arbetarna.

Eftersom maskinparken ute i industrin representeras av många olika märken, har vi givetvis även mätt upp och samlat på oss en databank innehållandes mätresultat från andra tillverkares maskiner. Den informationen tillsammans med vår fack-kunskap, delger vi våra kunder för att de ska kunna välja den bästa metoden och de bästa lågvibrerande produkterna för att utföra jobbet!

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi er!