Du är här

Hem » Industritjänster

Skeppsindustrin

 

Undervattensvetsning med Magna svetselektroder.

Här med flytande isflak i arbetsmiljön,vilket gjorde projektet mer spännande än nödvändigt.

Nitto-Kohki har framförallt med sina förträffliga nålhammare styrt skeppsindustrin att använda JEX -seriens maskiner. Var än i världen fartygen rör sig kan dom lita på produkterna och deras driftsäkerhet. Behöver man nya maskiner, nålar eller andra resevdelar, så finns dom att tillgå, om inte i varje hamn, så gott som överallt. Få maskiner är representerade så vitt och brett som dessa  JEX-maskiner. En sådan befästning fås inte gratis utan måste förtjänas

Nitto-Kohkis kopplingar finns även väl representerade på fartyg, framförallt på tankfartygen. Även inom kopplingar är Nitto-Kohki ett av de ledande i världen.
Men givetvis även andra fina maskiner och tillbehör erbjuds, utan att pruta på kvalitén. Vill du se hela utbudet så är det bara att klicka på produkterna i listan här bredvid.

Specialvillkor

Vi har under de senaste åren fått erfara att det inte är lika lätt att kliva ombord på fartyg som tidigare. Hamnområden är oftast bevakade med stängsel och besättningen är ibland från långt fjärran, vilket gör att försäljaren drar sig för att gå ombord då inte språkkunskaperna räcker till.

Tidigare när importören hade egna försäljare som rörde sig med sina demo-maskiner i väskan var läget ett annat. Nu går handeln oftast genom en verktygsaffär där försäljarna inte på samma sätt behöver fysisk gå ut för att sälja. En del av rederierna köper också mera centralt än tidigare, vilket givetvis bidragit till trenden.

Vi får därför ty oss till nya initiativ som betjäning genom hemsidor,och med fina erbjudanden och leveransvillkor:

  • Direkta leveranser till rederierna med Tendeks nettopriser.
  • Direkta leveranser till rederiernas fartyg till Tendeks nettopriser, genom verktysförsäljare på leveransort där fartyget ligger, förutsatt att rederierna har leveranskontrakt med förmedlaren om ersättning för arbetet.  
  • Traditionell leverans till verktygsförsäljare eller annan leverantör ,som levererar och prissätter produkterna själv.
  • Leveranser till fartyg i Karleby hamn levereras direkt av Tendek   

 

Produkter vi rekomenderar, klicka på bilden för mer info:

JEX-2800A  
JEX-2800A JEX-28 JEX-24 JEX-20        
 
MLG-70 Lever Type MAG-50 MLG-25  
 MLG-70  MAG-50 MLG-25 S-1000          
 
 
ACH-16   A-300 L-25B ISP-80         
 
   

Drillpress+ADR100

(Passar även med större borrmaskin, Duss P16)

Saddle-Up med Duss P16 Saddle-Up med ADR-100: Lämpar sig speciellt bra i "Atex-utrymmen"       
     
Tryckluftskopplingar   Magna svetselektroder