Du är här

Hem » Industritjänster

Lösningar för Metallindustrin

        

Metallindustrin har genomgått stora strukturella förändringar under de 30 år som vårt företag varit verksam.
Dessa förändringar och nya influenser har man hanterat på ett bra sätt. Det har visat sig att nyfikenheten och en öppen attityd för nya tekniska lösningar har lett till att företagen investerat i effektivare tekniker, för att på så sätt öka sin konkurrenskraft.

När en ny maskin produceras någonstans i världen är den finska industrin snabb med att anpassa den i den egna produktionen. Och eftersom Finland är entusiastiska vad gäller egen maskin- och produktutveckling, har detta lett till en positiv utveckling. I detta lilla land finns det många framgångsrika företag inom maskintillverkning och produktionsteknologi, vilket naturligtvis gagnar den övriga inhemska industrin och även möjliggör export utomlands.

Tendek har ett brett program för metallindustrin:

Fasning: Tendek står själva för tillverkningen av ERM-familjen, som innefattar både handfasmaskiner och uppbyggande av fasstationer. Detta kompletteras med Nitto-Kohki, vars handfasmaskiner varit i industriellt bruk i mer än 25år, samt Cevisa som även de är ett ledande märke när det gäller kvalitet och effektiv fasning. Detta gör att vi känner oss väl rustade och redo att stå till er tjänst, vilka storlekar och volymer det än handlar om!

  

 

     

 

Borrning: För att göra ett hål förlitar sig Tendek på Nitto-produkter och Drillmate, som saluför en billig och genial portabel borrtving, och  Vacforce-systemet, vilka hjälper till att fixera borret mot målet, samt minimerar risken för handledsskador.
Magnetborrmaskiner och kärnborr från Nitto har en världsledande position, speciellt kärnborrens kvalitet och hållbarhet sticker ut lite extra. Kopior finns, men skillnaden märks tydligt enligt slutkunderna. Det finns flera företag som upptäckt fördelarna med automatiska magnetborrmaskiner. Om du vill vara konkurrenskraftig och borra med kärnborr, måste du helt enkelt testa Nitto´s program!

    

 
Nitto´s Stans-program är så gott som idiotsäkert. Selfer-produkterna har funnits på den finska marknaden i över 30 år, och några av dessa äldre maskinerna fungerar fortfarande utan några tekniska problem. Vi är väl rustade med stämplar och dynor, likväl reservdelar för både nya och 30-år gamla maskiner.
Drillmate-produkter är ett bra komplement när det gäller borrning genom tunnt stål eller rostfritt material.
Evergreen, som är en växellåda, gör det möjligt att borra med stora kärnborr med lämpligt varvtal. Det sparar givetvis åtgången av kärnborr men är även ett bra sätt att undvika handledsskador.

Kombinationen, Nitto ADR-100 och Evergreen växellåda, är ett utmärkt val vid blandning av färg eller harts i atex-utrymmen.

 

Svetsnings- , slipnings- och installations-verktyg: Det är sedan länge känt att en maskins vibrationsnivå har en långtidseffekt för brukaren. När vi idag försöker förlänga en arbetares karriär och erbjuda attraktiva arbetsplatser, är valet av låg-vibrerande maskiner därför extra viktigt. Nitto och Kuken-tools är maskintillverkare som prioriterar just detta.
När det handlar om kvalitetsmaskiner är det viktigt att även använda bra kvalitet på verktygen som appliceras, och att distrubutören har ett tillräckligt lager med reservdelar och kan leverera snabbt. Detta är kriterier vi ständigt strävar mot, för att kunna ge bästa möjliga service!

Fräsning/slipning: Nitto Kohki erbjuder bra lösningar för industrier inom detta gebit.
Vid tillverkningen av en värdefull komponent, borde det vara en självklarhet att maskinen som används för slut-bearbetningen, är värdig produkten och arbetarna som skall utföra jobbet!

För daglig användning erbjuder vi de traditionella arbetsredskapen med exeptionell kvalite:

MLG-70    MAG-50    MLG-25 ACH-16  S-1000
JEX-28  JEX-20 B-30N B-20N B-10N
L-25B KW-T160V EVO KW-2500PRO

                                                                                                 

Bearbetning och montering

Nitto förser marknaden med utmärkta alternativ, med maskiner för profesionell användning. Detta har många företag redan erfarit, då de har haft maskinerna i bruk i åratal. Följande produkter tänker vi främst på i respektive kategori:

Fasmaskiner:

AMBL-0307 ECB-0203  CB-02

Raka slipmaskiner:

L-25B  L-35C AL-55

Bandslipmaskiner:

B-30N B-20N B-10N
BB-20 BB-10

Vinkelslipmaskiner:

MAG-50 MYG-25

Filmaskin:

ASH-900

 

 

Kuken

Mutterdragare:

KW-1600SPRO KR-183 KR-133A

                                                  

Några kommentarer angående produkterna nedan:

  • En Rak slipmaskin med hög kvalitet, tjänar snabbt in sitt pris, genom att det inte går åt lika mycket slipstenar och roterande filar.
  • Feedback från industrin talar om att original slip-papper till Nitto Bandslipmaskinernas  är av högre kvalitet än konkurrenternas.
  • MYG-25 (nyhet-2018) är en superb allround Vinkelslipmaskin, liten och smidig, med många användningsområden och brett sortiment av tillbehör.
  • Med Fasmaskinerna kan du fasa även med R-skär.  
  • KW-T160V EVO (nyhet-2018) har en inom branchen helt annorlunda teknologi, som kan beskrivas som "vridmoment utan slag och ryck". Den är verkligen passande för en frässtation, där trapetsstänger behöver fästas och lossas. Och det faktum att den är stark, snabb och lågvibrerande gör det till en trevlig maskin att arbeta med.

   

 

Slutligen:

Kunder som använder profesionella maskiner är förtjänta av en service från distrubutören som är i förhållande till produktens värde. Tendek har som mål att uppnå detta genom en informativ hemsida, aktiva återförsäljare, brett utbud av maskiner och reservdelar på lager, och även tillhandahålla en funktionell maskinservice.

Stort eller litet projekt, tveka inte att kontakta oss för lösningar till metallindustrin!