Du är här

Hem » Produkter

Vakuum-borrsystem/borrstöd

Drilling accessories manufacturer   

Tendek säljer produkter från Drillmate, som producerar bla. Vac Force 2000 och portabla Borrstöd.

 

Drillmate-DM100

Det portabla borrstödet väger endast 1.6kg. Den tillägger således lite vikt till din bärbara borrmaskin (El eller luft), men ger dig kraften att utföra jobbet, och är dessutom bra ergonomiskt, samt bra ur säkerhetssynpunkt.

Drillmate med dess 14:1 kraft-förhållande säkrar en korrekt matnings-kraft för borret/skäret som används. Välj rätt borrhastighet för ändamålet, genom att ta hänsyn till materialet och använda rätt typ av borr/skär. Du har nu skapat en metod som kräver mindre muskelkraft, ökar säkerheten och effektiviteten.         

http://www.drillmate.com.au/images/4929no20.jpg  

ERGONOMI

Drillmate möjliggör för brukaren att inta en stabil stans och med hjälp av kraftöverföringen reducera trötthetsfaktorn för utföraren. Det är lättare att applicera kraften i rätt riktning, och eftersom motkraften tas upp av Drillmates stödben, placerat bakom arbetsstycket, elimineras överbelastningsrisken för arbetarens rygg och armar.

 

SÄKERHET OCH PRODUKTIVITET

Detta system säkerställer att båda armarna är sysselsatta i arbetsmomentet, vilket innebär att båda händerna tar upp stöten om borret plötsligt kör fast. Detta minskar risken för handledsskador, som lätt kan uppstå vid en-hands körning. Dessutom hålls händerna bort ifrån roterande delar. En bra stans och balans ser till att minimera risken för en sjuk rygg.

Vassa borr, rätt borrhastighet för ändamålet och lagom matningskraft, är alla faktorer som påverkar arbetets resultat och borrens livslängd. Med Drillmates jämna matningskraft kan du borra upp till 1,000 hål genom 6.0mm konstruktions- stål, utan att behöva vässa borret. Det är även lättare att få hålen rakare, vinkelräta mot anläggningsytan, jämfört med att borra för hand.

http://www.drillmate.com.au/images/4766no32.jpg

 Säkrare vid arbeten över huvud-höjd.

 
     

STANDARD TILLBEHÖR

Kanal adapter - En 100mm lång stam som möjliggör Drillmates stödben att komma runt materialet, typ flänsarna på en I-balk, för att borra i "huvud-delen". Lämplig för exempelvis arbeten med lastbilschassin och takbalkar.

 

Ve-Block - En adapter för borrning i rör eller runda material upp till 65mm i diameter. Toppen på detta Ve-Block tillåter en 5 gradig avsmalning , som det ofta är på kanal-flänsar, vilket gör det lättare att borra vinkelrät mot utsidans fläns.

 

   
     
VAC-FORCE 2000  

Tack vare designen behöver inte ytan, som Vacforce-2000 fästs emot, vara slät och platt. Vissa ojämheter som normalt skulle innebära ett luftläckage och därmed minskat vakuumtryck, tolereras genom generering av ett konstant vakuumtryck.

Denna standard modell fäster även på runda ytor ner till cirka 600mm i diameter. Men genom att använda ett special- tillbehör går det att fästa på rör/tub-dimensioner ända ner till 50mm i diameter!

   
LÅG VIKT

Eftersom VAC-FORCE 2000 endast väger 4.5kg, har den en direkt fördel gentemot magnetborrmaskiner som väger 13.0kg plus, och  som bara fäster på magnetiska föremål. Den låga vikten gör den portal och snabb att flytta då många hål skall borras.

Säkerhetsvajer för enheten behövs ej då arbeten sker på hög höjd. Den svävande krafteffekt som uppstår, när man trycker på knappen för att lossa, gör det enkelt att justera och centrera över borrningspunkten.

   

MÅNGSIDIG

VAC-FORCE 2000 fäster mot de flesta ytor och material: metall, icke-metall, komposit, masonit, glasfiber, glas, trä etc.

Den kan användas på tunna material och lämnar inga avtryck eller skador på ytan som den fästs emot.

Den kompakta designen tillåter arbeten i begränsade utrymmen.

   
UNIK

VAC-FORCE 2000 behöver endast tryckluft för att fungera. Dess svängbarhet runt masten gör att det går utmärkt att komma åt att göra hål även nära kanter och i hörn.

Enheten går även att använda under vatten och i riskområden där gnistror ej får uppstå. (Kom ihåg att kontrollera borrmaskinen och borrens specifikationer/egenskaper med dess tillverkare).

   

SÄKERHET OCH PRODUKTIVITET

Kontrollen sker indirekt genom enhetens matnings reglage, vilket ger ett mer konstant tryck och belastar inte heller brukaren för direkt moment-påverkan.

En inbyggd säkerhetsventil ser till att borren får luft endast då vakuum-plattan sitter fast mot underlaget. Ventilen bryter även lufttillförseln vid en sådan händelse att vakuum-plattan skulle lossna. VAC-FORCE 2000 låses mot det föremål som ska borras, i motsats till en pelarborr där materialet måste spännas fast.

Med den portabla VAC-FORCE 2000 ökar produktiviteten då ställtider drastiskt sänks, och inte minst, ett trevligare och säkrare system som kräver mindre muskelkraft från utföraren.

 

   

KAPACITET

Max 63mm i rostfri plåt.
(med Evergreen växellåda)
63mm <4mm plåt
32mm <25mm plattstål

 

   
   
VAC-PAD MED SVÄNGBORD  

Specifikationer:

  • L: 400mm  B: 153mm H: 100mm
  • Vikt: 2.4Kg
  • Luftkonsumtion: 0.06m3/min. @ 600kPa
  • 2.0CFM @ 85psi

OBS! Ytan måste inte vara helt slät; det fungerar även på de flesta ojämnheter upp till 3.0mm djupa/höga!

  • Det vridbara bordet möjliggör borrning på smala och svåråtkomliga sektioner.
  • Sugkraften mot ytan är beroende på det vakuumtryck som genereras, samt underlagets beskaffenhet mm.
  • Alla enheter är testade för min. 85kPa.
  • Sugkraften som uppstår vid 85kPa är 3383N.
http://www.drillmate.com.au/images/slide1.jpg
   
   
VAC-PAD DMD110SB  

 

En kombination av DM-100 och Vac-Pad.

Passar för många olika industrier och ändamål. Bilden visar en kombination framtagen för glasfiberindustrin.