Du är här

Hem » Produkter

TFR-Oljefilterpress och återvinningskoncept

Nyhet!!! Se en video på vår nytillverkade filterpress för större filter: 

Vi har nu tillverkat en ny modell som klarar att pressa olje-filter från de tyngre fordonen.  Den är ansluten via den mindre pressen(på bild nedan), och man kan därför få "två pressar i en", om så önskas!

    

Kapacitet för den stora pressen: Maximal filterstorlek 160x350mm.

Kapacitet för den lilla pressen: Maximal filterstorlek 140x210mm.

 

TFR Teknisk information/Bruksanvisning(lilla):

TFR är inte bara en press,utan även en del av ett helhetskoncept för återvinning av oljefilter.

Med insyn av myndigheterna skulle det kunna fungera enligt följande exempel:

 

     

HANTERINGSPROGRAM FÖR OLJEFILTER

TFR´s hanteringsprogram för oljefilter är godkänt av naturvårdsmyndigheten som även övervakar återvinningsprocessen för dessa oljefilter.
 
  A-Klass:
  Företaget har en oljefilterpress och uppsamlingskärl godkänd av miljömyndigheterna.
  Företaget har ett avtal med en specialiserad återvinningspartner, viklken hanterar allt avfall och
  material, som processen efterlämnar, i enlighet med de bestämmelser som finns.
 
  B-Klass:
  Företaget har ett avtal med en firma som uppfyller kriterierna för "A-Klass",
  eller ett avtal med en specialiserad återvinningspartner, viklken hanterar allt avfall och material,
  som processen efterlämnar, i enlighet med de bestämmelser som finns.
  Den spillolja som uppstår hanteras enligt de återanvändningslagar som råder.
 

 

Vårt företag tillhör klass ____

 
 

                      Oljebolaget AB                                                                                   Insamlings AB                                                                                                             

 

                                                                      Reparationsverkstad AB

 

 

 

Ett förslag på hur det skulle kunna fungera:

Handlingsplan

Planering

                    

Parterna skall tillsammans eller enskilt, starta upp ett hanteringsprogram för filter-återvinning i sitt eget land, eller ta kontakt med de lokala representerna i de blåa cirklarna.

Uppstart

                    

Förhandling mellan parterna angående logistik, uppstart och drift.

Handling

                   

Logistiken är i kraft och sköts genom miljömyndigheternas tillstånd och övervakning sker av:

  • Filterimportörerna, försäljarna samt de verksamma oljebolagen fungerar som informationslänkar.
  • Filterbytare, filterhanterare och sorterare.
  • Återvinningsbranchen, olje- och filter insamlare, smältverk och oljereningsanläggningar.